fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin ziyareti

image
16
Mar

Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin ziyareti

  • Editör

Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. olarak sürdürülebilirlik uygulamalarımızın önemli bir parçası olan ve 2018 yılından bu yana başta fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi olmak üzere mevsimlik tarım göçüne katılan ailelerin insana yakışır çalışma ve yaşam koşullarına erişimini amaçlayan Her Çocuk Bir Dünya Programımız her geçen yıl kapsamı genişleyerek devam etmektedir. Program kapsamında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ancak salgının başından bu yana ara verdiğimiz mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşadıkları şehirlerde yapılan saha ziyaretimiz yeniden yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında 10 haneye ziyarette bulunulmuştur. Saha ziyareti kapsamında 44 çocuğa, 25 mevsimlik tarım işçisine, 3 tarım aracısına ulaşılmıştır. Yaz okulu programına katılan çocukların okula devam ettikleri gözlenirken 2021 hasat döneminde programa yeni katılan bazı çocukların okul terki riskleri olduğu gözlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. 2019 hasat döneminde Her Çocuk Bir Dünya Programı Aile Eğitim Programlarımıza katılan annelerin okul öncesi çağdaki çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri ve yine program katılımcısı annelerden özel gereksinime sahip çocuğu olanların çocuklarını özel eğitime göndermesi programımızın etkisinin devam ettiğini görmek açısından umut verici olmuştur. Gezici mevsimlik tarım işçisi aileleri artan yakıt fiyatlarından dolayı 2022 hasat döneminde mevsimlik tarım göçü için yola çıkma konusunda kararsız olduklarını ve kazançlarının giderlerini karşılamayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Tarım işçisi ailelerle bu sorunun giderilmesi için program kapsamında neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur.