fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Eğlenerek Öğreniyoruz

image
21
Ağu 2019

Eğlenerek Öğreniyoruz

  • Editör

Öğretmenlerimiz eğitim modüllerini oyunlaştırılmış yöntem ve tekniklerle işliyorlar. Bu da çocuklarımızın severek ve isteyerek okula gelmelerini ayrıca derslere aktif katılımlarını sağlıyor.